14/5/2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. 5/6/2019

23/7/2018 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

23/7/2018 - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΣ Ενημέρωση για την τροποποίηση του από 26/11/2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

22/12/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/12/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ SITE

22/12/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΜΗ ΜΕ ΣΣΣ

11/6/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ

11/6/2017 - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

11/6/2017 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α'

11/6/2017 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Β'

11/6/2017 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ'

11/6/2017 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

11/6/2017 - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

20/12/2016 - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Θέση Υπαλλήλου

1/5/2016 - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2016

30/4/2016 - Παράταση Αύξησης Κεφαλαίου

28/12/2015 - Συνέχιση Γενικής Συνέλευσης

5/12/2015 - Διακοπή Γενικής Συνέλευσης

10/5/2015 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση