Πάντα κοντά σας

Ασφαλιστικά

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου συνεργάζεται με τη Συνεταιρισική Ασφαλιστική ΑΕΕΓΑ και προσφέρει στους πελάτες της όλο το εύρος των ασφαλιστικών προϊόντων, με ιδιαίτερα χαμηλά ασφάλιστρα και γρήγορες διαδικασίες έκδοσης συμβολαίων.