Πάντα κοντά σας

Χορηγήσεων

Στον τομέα των χορηγήσεων η Τράπεζα εξυπηρετεί όλους τους κλάδους δραστηριότητας του Νομού με κυρίαρχες τις χορηγήσεις προς νοικοκυριά ( προσωπικά – καταναλωτικά – στεγαστικά ) και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πλήρη γκάμα προϊόντων.

Ενδεικτικά: