Πάντα κοντά σας

Καταθέσεων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου παρέχει στους πελάτες της προϊόντα καταθέσεων με υψηλές και ανταγωνιστικές αποδόσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Καταθέσεις όψεως
  • Καταθέσεις Ταμιευτηρίου
  • Ταμιευτήριο ΝΕΩΝ ΣΥΝ 18
  • Καταθέσεις Προθεσμίας μηνός
  • Καταθέσεις Προθεσμίας τριμήνου
  • Καταθέσεις Προθεσμίας εξαμήνου
  • Καταθέσεις Προθεσμίας έτους
.