Πάντα κοντά σας

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Έβρου απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας και έχουν τετραετή θητεία.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθα και προσφέρουν με όλες τους τις δυνάμεις το καλύτερο για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Τράπεζας.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο όπως προέκυψε μετά από τις αρχαιρεσίες της 19/05/2013 έχει ώς εξής:

  • Πρόεδρος Νικόλαος Ντουμανίδης
  • Α' Αντιπρόεδρος Χριστόδουλος Τοψίδης
  • Β' Αντιπρόεδρος Σταυράκογλου Σταύρος
  • Ταμίας Μυτιληνός Ευάγγελος
  • Γραμματέας Χατζηχρίστου Ευάγγελος
  • Μέλος Λασκαράκης Γεώργιος
  • Μέλος Κούγκουλος Μιχαήλ
  • Μέλος Αλεξάκης Αλέξιος
  • Μέλος Ευάγγελος Γουμενίδης